In een serie van blogposts wil ik vertellen hoe ik, als specialist in opleiding, de PDA gebruik voor mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik kijk naar de mogelijkheden, de tools en de voor en nadelen.

Palmtop computing is inmiddels bij een groot aantal beroepsgroepen de normaalste zaak van de wereld. Veel bedrijven rusten hun personeel uit met apparaten die hen moeten helpen hun taken zo goed mogelijk uit te voeren en goed bereikbaar te zijn. Ik wil voor deze blogpost de aandacht vestigen op de medische wereld. Ik ben zelf specialist in opleiding en maak sinds mijn co-schappen gebruik van een PDA voor mijn werk.

In mijn ervaring heeft de geneeskunde in Nederland op het moment een haat/liefde-verhouding met het idee en (belangrijker nog) de implementatie van de PDA op de werkvloer. Er bestaan hiervoor een aantal duidelijk aanwijsbare redenen, waarvan mijns inziens de belangrijkste zijn:

Kosten

De opbouw van het budget van een ziekenhuis werkt toch anders dan de manier waarop een andersoortig bedrijf met zijn geld om kan gaan. Voor het geld wat nodig is om een goed draaiende, ziekenhuisbrede ondersteuning van PDAs en hun mogelijkheden te ondersteunen kan gemakkelijk een nieuwe PET/CT-scanner worden aangeschaft.
Daar komt bij dat er langer bestaande structuren aanwezig zijn in elk ziekenhuis die zich al bewezen hebben. Ik heb het gevoel dat sceptici al snel de gedachte opperen: “En wat als dat ding het nou niet goed doet?”, en een ieder van ons die al eens een vastgelopen PDA heeft moeten resetten kan met mij eens zijn dat die gedachte best terecht is. Je zult dus een forse groep mensen moeten hebben om ervoor te zorgen dat alles het goed doet.

Onbekendheid

Voortbordurend op het bovengenoemde is het natuurlijk ook zaak om iedereen bekend te maken met de technologie, de mogelijkheden en het gebruik daarvan. Hoewel het medisch dossier in Nederland in steeds grotere mate digitaal wordt, en daardoor de kennis en kunde in de omgang met digitale hulpmiddelen noodzakelijkerwijs meegroeit, is er (zeker in vergelijking met de VS) maar weinig ervaring op het gebied van mobile computing en de specifieke vraagstukken die in een medische setting naar voren komen. Dit brengt ons dan bijna naadloos naar het laatste punt wat ik wil noemen, al zijn er nog een groot aantal die ik niet noem:

Veiligheid

Natuurlijk zijn er veel oplossingen om het gebruik van PDAs te beveiligen, maar om bruikbaar te zijn in een ziekenhuis moeten deze waterdicht zijn; het patientengeheim is, immers, een uiterst belangrijk iets waar geen risico’s mee genomen kunnen worden.

Nu is het bovenstaande natuurlijk gebaseerd op de gedachte, dat de PDAs aangesloten zouden zijn op het netwerk van het ziekenhuis en artsen zo het digitaal dossier van patienten zouden kunnen inzien.

Wat veel vaker voorkomt is dat een arts (of andere medische professional; ik gebruik voor het gemak verder alleen de term “arts”) zelf in het bezit is van een PDA, en deze gebruikt als naslagwerk en calculator. Zo gebruik ik de PDA zelf ook. In de rest van dit stukje sta ik even stil bij een aantal mogelijkheden.

Naslagwerken

De PDA geeft een arts de mogelijkheid om grote hoeveelheden tekst mee te nemen in een zeer handzaam formaat. Er zijn allerlei naslagwerken op de markt, waarvan ik een aantal de revue wil laten passeren. Het zal opvallen dat degene die ik noem bijna allemaal gratis of voor een relatief klein bedrag te krijgen zijn; dit is een bewuste keuze. Dit zijn namelijk werken die ook een co-assistent, die nog aan een klein budget gebonden is, kan gebruiken en die wat mij betreft erg nuttig zijn.

Het Farmacotherapeutisch Kompas
Het Farmacotherapeutisch kompas is één van de naslagwerken waar een arts vaak gebruik van zal maken en is hèt naslagwerk voor alle informatie over geneesmiddelen op de nederlandse markt. Van elk geneesmiddel wordt de werking, de indicatie, de dosering en waarschuwingen en bijwerkingen beschreven, ook in interactie met andere geneesmiddelen. Ik gebruik het FTK bijna dagelijks; sommige patienten krijgen veel verschillende geneesmiddelen en het FTK is het naslagwerk bij uitstek om hun werking en mogelijke interacties goed inzichtelijk te maken. Dit item kost €31,90 en is te bestellen via deze link.

De Merck Manual
De fysieke Merck Manual is een relatief klein, dik boek dat gedrukt is op “bijbelpapier”, en dat is passend aangezien sommigen zeggen dat het de bijbel van de geneeskunde is. Een uitgebreid werk met veel informatie over een grote hoeveelheid ziektebeelden, onderverdeeld in kopjes over de presentatie van de patient, de pathofysiologie, etc. Een aanrader om snel informatie over een bepaald ziektebeeld of verschijnsel op te kunnen zoeken. Dit item kost $49,95 en is te bestellen via deze link.

Diagnosaurus
Een van de belangrijkste dingen in de geneeskunde is natuurlijk de juiste diagnose stellen. Maar ja, het zijn er nogal wat! Om er zeker van te zijn dat je bij een bepaalde patient geen mogelijke diagnoses over het hoofd ziet is er Diagnosaurus, een gratis programma wat een differentiaal-diagnose opstelt: Voor een diagnose of bepaalde symptomen krijg je de meeste andere ziektebeelden die ook de klachten kunnen veroorzaken. Dit item is gratis te downloaden via deze link.

Mobipocket/iSilo
Voor deze twee readers zijn talloze naslagwerken te vinden van wisselende kwaliteit.
Misschien dat ik hier op een ander tijdstip nog eens op terugkom.

Calculators

Er wordt nogal wat afgerekend in de geneeskunde, en specifieke calculatoren zijn soms dan ook een verademing.

MedCalc
MedCalc is er zowel voor de Palm als voor de PPC en is verkrijgbaar op http://www.med-ia.ch/medcalc/
Op de site zijn ook meerdere screenshots te bewonderen.

ABGpro
Een applicatie die ik erg mis op mijn PPC, omdat er alleen een Palm-versie van gemaakt is, is ABGpro, een applicatie die na invullen van de bloedgaswaarden de waarschijnlijke oorzaak van verstoringen in de waarden aangeeft. Een zeer fijn programma, voor wie een Palm hanteert. Kijk op deze site voor mer informatie.

Redactie

Redactie

De redactie van Pocketinfo.nl brengt jou dagelijks op de hoogte van nieuwtjes, trends, geruchten en aankondigingen op het gebied van smartphones, tablets, high-tech en meer.