Team Pocketinfo.nl

Wij zijn het enthousiaste team achter Pocketinfo.nl. Onze passie? Het delen van de meest betrouwbare en actuele informatie over slimme technologie. Ben je geïnteresseerd in samenwerking of wil je meer te weten komen over ons team? Ontdek de mogelijkheden en leer hoe wij samen jouw tech-doelen kunnen bereiken. Neem contact op >

Technologie speelt een enorm grote rol in ons leven. Of het nou om social media gaat of nieuwe innovaties die ons leven nét wat makkelijker maken. Het geeft ons dagelijks leven en onze maatschappij als geheel vorm. Niet zo gek dat de Europese Unie hun toezicht hierin wil vergroten! De wereld van ‘big data’, kunstmatige intelligentie en social media is immers super complex. De Europese Unie heeft daarom verschillende nieuwe regels en wetten voorgesteld. De Data Governance Act valt onder een van deze voorstellen. Deze verordening heeft als doel om de Europese Unie een leider te maken in een digitaliserende samenleving. Het is vooral gericht op het beheer van gegevens.

Wat houdt de Data Governance Act precies in?

Het is onderdeel van een groter strategisch beleidsplan op het gebied van data en digitalisering. Met behulp van dit plan wil De Europese Commissie een digitaal ecosysteem creëren waarin -de bijna onuitputtelijke bron van- data kan worden gebruikt voor economische groei en maatschappelijke waarde. Met data kunnen namelijk positieve ontwikkelingen en/of innovaties ontstaan op het gebied van gezondheidszorg, energie, klimaat, mobiliteit etcetera. Ze vinden namelijk dat dit nog niet optimaal gebeurt. En de Data Governance Act speelt hier dus een belangrijke rol in! Ook is deze verordening het eerste wetsinitiatief in dit grotere strategisch plan. Maar wat houdt het dan precies in?

Een van de speerpunten is het hergebruik van overheidsgegevens. Hiermee moet het makkelijker worden om data zo breed en veilig mogelijk te delen. Dit gebeurt nu ook al op basis van de Open-Data-richtlijn. Overheidsinstanties zijn namelijk verplicht om informatie te delen met burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen. Maar niet alle gegevens vallen onder deze plicht. De nieuwe verordening moet je als aanvulling zien op deze bestaande plicht. De Data Governance Act heeft namelijk betrekking op het hergebruik van gegevens die vallen onder gegevensbescherming, intellectueel eigendom of gevoelige informatie van bedrijfsgeheimen. Een volgende belangrijke pijler van deze verordening is het vaststellen van bepaalde verplichtingen voor aanbieders van data. Hierin staat transparantie en neutraliteit voorop.

Ook willen ze focus leggen op data-altruïsme. Ze willen individuen en bedrijven hiermee aanmoedigen om hun data vrijwillig te delen voor het algemeen belang. Op die manier kunnen organisaties data gebruiken voor bijvoorbeeld het maatschappelijk welzijn. Tot slot willen ze met behulp van de Data Governance Act een raamwerk voor gegevens bemiddeling opzetten. Een veilige omgeving waarin je gegevens kunt delen. Het levert een volledige controle over je gegevens op en zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat je alleen je gegevens kunt delen met bedrijven die je vertrouwt. Het moet de angst voor misbruik van gegevens wegnemen.

Voor wie geldt deze verordening?

De Data Governance Act geldt voor de publieke sectors, ondernemingen en burgers in Europa. Met deze verordening wordt het voor deze verschillende partijen makkelijker om data te delen. Dat niet alleen: het zorgt er ook voor dat je hierover de volledige controle bewaart. Ze willen het gebruik van data voor niet-commerciële doeleinden stimuleren.

Team Pocketinfo.nl

Wij zijn het enthousiaste team achter Pocketinfo.nl. Onze passie? Het delen van de meest betrouwbare en actuele informatie over slimme technologie. Ben je geïnteresseerd in samenwerking of wil je meer te weten komen over ons team? Ontdek de mogelijkheden en leer hoe wij samen jouw tech-doelen kunnen bereiken. Neem contact op >

Gerelateerde artikelen