Wordt het nu ├ęcht tijd voor een nieuwe smartphone?

Ga naar Telefoon.nl en vind vandaag nog jouw deal!

Anton Mous

Ik ben Anton Mous, technologieliefhebber en schrijver in hart en nieren. Na mijn studie politicologie en parlementaire geschiedenis heb ik me volledig gericht op webredactie, online journalistiek, social media, bloggen en de techindustrie. Door de jaren heen heb ik voor allerhande webredacties geschreven. Tegenwoordig werk ik als freelancer en schrijf ik onder meer voor Pocketinfo.nl.

Uit een recent onderzoek, uitgevoerd door GfK, is de markt voor mobiele apparaten in Nederland volledig verzadigd. Het aantal mobiele apparaten is in 2016 gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee blijft dus het aantal smartphones, tablets en e-readers gelijk en is er volgens het onderzoeksbureau geen rek meer in het aantal verkopen. Het onderzoek levert wel een aantal leuke feiten op.

Bezit

Opmerkelijk genoeg scoort de tablet erg goed. Waar veelal gedacht werd dat de tablet langzaam aan weer op zijn retour zou zijn bezit juist 67% van de Nederlanders, die dertien jaar of ouder zijn, over een tablet. Binnen deze zelfde groep beschikt 83% over een smartphone en is de e-reader nog genoeg voor 25%. Het bezit van een tablet groeit nog wel in de leeftijdscategorie van dertien tot en met zeventien jaar. Zo was binnen deze leeftijdscategorie in 2015 60% in het bezit van een tablet en in 2016 is dit gegroeid naar ruim 72%. Per huishouden zijn er nu 3,7 mobiele apparaten aanwezig. Dit is een erg lichte stijging ten opzichte van 2015 toen de teller op 3,6 bleef steken. Toch is het aantal mobiele apparaten per huishouden wel fors gestegen in de laatste vijf jaar. Voor de smartphones en de tablets is dit zelfs verdubbeld.

Applicaties

Het gebruik van mobiele applicaties is wel toegenomen, maar ook het gebruik van de smartphone en tablet voor de dagelijkse zaken is toegenomen. Het bellen, mailen en surfen is gelijk gebleven, echter is er wel een trend te zien bij het bankieren en online shoppen. Steeds meer mensen maken gebruik van deze mogelijkheden. In 2016 gebruikte 52% van de Nederlanders de smartphone om online te bankieren. Dit was in 2015 nog 47% van de Nederlanders. Ook het online winkelen lijkt langzaam steeds populairder te worden via een mobiel apparaat. In 2015 kocht 22% van de Nederlanders nog via een dergelijk device, terwijl in 2016 al 26% gebruik had gemaakt van online shoppen via de smartphone of tablet.

Opmerkelijk is de verschuiving van social media. Zo hebben Instagram, Snapchat en Pinterest in 2016 een groei doorgemaakt als het gaat om het aantal gebruikers binnen Nederland. Deze applicaties maakte alleen een groei mee van ongeveer 4%. Bij Twitter daalde het juist met 4%, maar de gebruikers die achterbleven werden wel actiever. Hierdoor bleef het aantal tweets weer gelijk ten opzichte van 2015. Met een score van 72% is Facebook stabiel gebleven ten opzichte van 2015. Overigens moet opgemerkt worden dat niet elk account actief gebruikt wordt. Als bijvoorbeeld gekeken wordt naar het aantal actieve accounts op Instagram is dit gestegen van 54% naar ruim 68%. Ook bij Snapchat is dit niet anders en is het aantal actieve accounts gestegen van 52% naar 61%.

Conclusie

De markt voor mobiele apparaten is verzadigd en is de groei nauwelijks op te merken. Toch is het juiste de jongere groep die nog voor verschuivingen zorgt in het afgelopen jaar. Opmerkelijk is dan ook het tabletbezit onder deze jonge groep mensen. Een feit is wel dat de smartphone en tablet een steeds belangrijkere rol binnen ons dagelijkse leven gaat spelen. Zo internetbankieren wij vaker met de smartphone of tablet en worden aankopen makkelijker gedaan via deze mobiele apparaten. Ook het gebruik van applicaties neemt flink toe en hierdoor kun je voorzichtig concluderen dat de markt voor applicaties zeker nog niet verzadigd is.

Anton Mous

Ik ben Anton Mous, technologieliefhebber en schrijver in hart en nieren. Na mijn studie politicologie en parlementaire geschiedenis heb ik me volledig gericht op webredactie, online journalistiek, social media, bloggen en de techindustrie. Door de jaren heen heb ik voor allerhande webredacties geschreven. Tegenwoordig werk ik als freelancer en schrijf ik onder meer voor Pocketinfo.nl.

Gerelateerde artikelen