Wordt het nu écht tijd voor een nieuwe smartphone?

Ga naar Telefoon.nl en vind vandaag nog jouw deal!

René Dekker

Gepassioneerd techblogger en Pocketinfo bezoeker sinds de oprichting in 2005. En in 2014 geschopt tot eigenaar. Heb je tips of wil je samenwerken? Laat van je horen.

phonesNederland scoort slecht als het aankomt op het meten van de eigen conditie en gezondheid met behulp van mobiele apparaten en wearables. Slechts 13 procent van de Nederlanders maakt gebruik van de mogelijkheden die nieuwe gadgets bieden om hun conditie en gezondheid in de gaten te houden, dit blijkt uit onderzoek van het GfK. Nederland staat daarmee op de laatste plaats van het onderzoek dat onder 20.000 inwoners van zestien verschillende landen werd gehouden.

In conditie blijven

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste mensen die gebruik maken van fitness tracking dit doen om hun fysieke conditie te onderhouden of verbeteren. Het meten van de prestaties motiveert om te bewegen en helpt zelfs om gezond te eten en drinken. Een deel van de respondenten geeft aan dat ze juist specifiek de hartslag of slaapkwaliteit willen meten. Opvallend is dat maar liefst 45 procent aangeeft dat ze nog nooit gebruik hebben gemaakt van apparatuur om hun gezondheid of fitness activiteit te meten. Minder opvallend is dat dit voornamelijk personen zijn van 40 jaar en ouder.

Nederland ver onder het gemiddelde

garmin-smartwatchIn Nederland lijkt er tot op heden minder behoefte te zijn om de gezondheid en conditie te meten met behulp van mobiele apparatuur. Met een percentage van 13 procent lopen we ver achter op het wereldwijde gemiddelde van 33 procent. Dit gemiddelde is echter iets vertekenend aangezien China met een percentage van 45 procent als enige boven dit gemiddelde uitkomt. De overige landen in de top 5, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Brazilië, scoren met percentages van 26 tot 29 procent stuk voor stuk minstens dubbel zo hoog als Nederland.

Jongeren het meest innovatief

In Nederland zijn het voornamelijk de jongeren (15 – 29) die hun activiteit meten met behulp van een app, fitness band of smartwatch. Toch is het ook voor ouderen zeer interessant om gebruik te maken van deze apparatuur om zodoende hun gezondheid of slaapactiviteit te meten. Eventuele gezondheidsproblemen kunnen zo eerder worden vastgesteld en behandeld.

Garmin wereldwijd populair

garmin-appOndanks dat de verkoop van smartwatches en wearables wereldwijd daalt, is het Garmin die juist een enorme winst heeft geboekt in het afgelopen kwartaal. Door deze stijging heeft het gigant Samsung voorbijgestreefd. Dit is te verklaren door het ruime assortiment met innovatieve smartwatches dat Garmin het afgelopen jaar op de markt heeft gebracht. Voornamelijk de ConnectIQ-smartwatches en de Fenix Chronos zijn populair onder de consument.

Ondanks een daling van 72 procent is het toch Apple dat nog steeds de marktleider is binnen dit segment. De verkopen van Apple kunnen komend kwartaal echter weer aantrekken wanneer de nieuwe Apple Watch in de winkels verschijnt.

Een echte verklaring waarom Nederland achter loopt op landen als de Verenigde Staten, Brazilië, Duitsland en zelfs België is er niet direct. Een vervolgonderzoek naar de redenen voor de verschillen zou wat ons betreft dan ook een goede zaak zijn, aangezien overgewicht in Nederland nog steeds een groot probleem is dat te vaak voorkomt en het zou er uiteindelijk wellicht toe kunnen leiden dat we ook in Nederland wat actiever onze conditie gaan bijhouden.

René Dekker

Gepassioneerd techblogger en Pocketinfo bezoeker sinds de oprichting in 2005. En in 2014 geschopt tot eigenaar. Heb je tips of wil je samenwerken? Laat van je horen.

Gerelateerde artikelen