Team Pocketinfo.nl

Wij zijn het enthousiaste team achter Pocketinfo.nl. Onze passie? Het delen van de meest betrouwbare en actuele informatie over slimme technologie. Ben je geïnteresseerd in samenwerking of wil je meer te weten komen over ons team? Ontdek de mogelijkheden en leer hoe wij samen jouw tech-doelen kunnen bereiken. Neem contact op >

Dit artikel gaat over sip trunking. Wat is dat? Wat zijn de voordelen ervan? Die vragen komen hier aan bod. We zullen voor de beantwoording van de eerste vraag sip en trunking opsplitsen. Als we het in het vervolg hebben over trunking, dan bedoelen we daar sip trunking mee.

Wat is sip?

SIP is de afkorting van session initiation protocol. Een protocol is een set van afspraken over hoe zaken dienen te worden uitgevoerd. Session initiation is Engels voor het opzetten van een sessie. SIP is gericht op multimedia communicatie via het internet, waaronder onder meer spraak en video vallen. In het geval het internet wordt gebruikt voor spraakcommunicatie (telefonie), praten we over VoIP, wat de afkorting van voice over IP. IP is het transportprotocol van het internet en is de afkorting van internetprotocol. Met het internet bedoelen we hier niet alleen het openbare internet, maar ook privénetwerken die gebruikmaken van dezelfde technologieën.

Wat is trunking?

Trunking is een term die uit de radiocommunicatie afkomstig is. Het houdt in dat er meer gebruikers zijn dan communicatiekanalen. Laatstgenoemden worden dus gedeeld. Er wordt daarbij van uitgegaan dat niet iedereen op een bepaald moment een kanaal nodig heeft. Voordat een communicatieverbinding wordt opgezet, wordt naar een vrij kanaal gezocht. Zoals eerder is gezegd, wordt voor VoIP SIP toegepast.

Wat zijn de voordelen van trunking?

Bij trunking praten we normaliter over bedrijven. Het gaat namelijk over de deling van communicatiekanalen door diverse gebruikers. Een bedrijf kan eigen bedrijfscentrales aanschaffen, die geschikt zijn voor trunking. We praten hier over digitale centrales die veel functionaliteit kunnen bieden.

Het gebruik van trunking heeft vele voordelen. De twee voornaamste zijn flexibiliteit en kostenbesparingen. Een bedrijf is in beweging en daarom is het belangrijk dat voor de communicatie een flexibele oplossing wordt gekozen. De internettechnologie biedt vele mogelijkheden en daarmee kan een netwerk worden opgezet dat geschikt is voor veel toepassingen.

We praten allang niet meer over alleen surfen, email en bestandsuitwisseling, maar bijvoorbeeld ook over video-conferencing. De telefoonnummers zijn niet gebonden aan vaste locaties en kunnen gemakkelijk worden meegenomen. De gesprekskosten van een VoIP-gesprek zijn significant lager. Dat geldt met name voor internationale gesprekken. Op basis van kosten kan voor de bedrijfscentrales worden gekozen voor eigen verbindingen of men kan het openbare internet ervoor gebruiken.

In theorie is er geen beperking aan het aantal telefoongesprekken dat gelijktijdig kan worden gevoerd. Als het aantal gelijktijdige gesprekken toeneemt, dan kan dat merkbaar worden en wordt een uitbreiding van de capaciteit wenselijk. Omdat we praten over digitale verbindingen is de gesprekskwaliteit heel goed en onafhankelijk van de afstand.

Team Pocketinfo.nl

Wij zijn het enthousiaste team achter Pocketinfo.nl. Onze passie? Het delen van de meest betrouwbare en actuele informatie over slimme technologie. Ben je geïnteresseerd in samenwerking of wil je meer te weten komen over ons team? Ontdek de mogelijkheden en leer hoe wij samen jouw tech-doelen kunnen bereiken. Neem contact op >

Gerelateerde artikelen